Display:
 


Loading...
visibility

Hymenoptera sp.2 (Java)

.

1,74*

visibility

Hymenoptera sp.3 (Laos)

.

2,89*

visibility

Megascolia Azurea (Java)

.

2,58*

visibility

Vespa analis analis (Java)

.

2,07*

visibility

Vespa analis tenebrosa (Java)

.

2,07*

visibility

Vespa Tropica (Java)

.

2,58*

visibility

Xylocopa caerulea (China)

.

3,61*

visibility

Xylocopa caerulea (China) A-

.

2,10*

visibility

Xylocopa Confusa (China) A-

.

3,10*

visibility

Xylocopa Confusa (China) A2

.

2,50*

visibility

Xylocopa Latipes (China) A-

.

2,80*

visibility

Xylocopa sp01 (China)

.

3,61*